Dənız daşımaları

Dənız daşımaları

Nəqiliyyatın aşağı maya dəyəri: Dəniz nəqiliyyatı uzaq məsafələrə ən qənaətcil nəqliyyatdır.

Coğrafi əlçatanlıq: Qitələrarası daşımalar imkanı.

Universallıq: İriqabaritli və tökmə yüklər daxil olmaqla istənilən tip yükü dəniz nəqliyyatı ilə daşımaq mümkündür.

Etibarlılıq: Malların yüklənməsi və boşaldılması limanda ciddi nəzarət altında həyata keçirilir. Konteynerlərin konstruksiyası yükün çatdırılma prosesində tam mühafizəsinə zəmanət verir.

Yükləmə-boşaltma işlərinin sadəliyi: Standartlaşdırılmış intermodal konteynerlər malın yüklənməsi və boşaldılması prosesini asanlaşdırır.

Çatdırılma müddətina riayət: Gəmilərin göndərilmə tezliyi və müntəzəmliyi gecikmə ehtimalını azaldır.


Dəniz sahəsində güclü nöqtələrimiz


Tam konteyner:

 • Türkiyə
 • İran
 • Polşa
 • Almaniya
 • İspaniya
 • Çin
 • Braziliya
 • Yunanıstan
 • Tayvan
 • Hollandiya
 • Fransa
 • İtaliya
 • Nigeriya
 • ABŞ
 • Hindistan


Qismi:

 • Türkiyə
 • İran
 • Polşa
 • Almaniya
 • İspaniya
 • Çin
 • Braziliya
 • Yunanıstan
 • Tayvan
 • Hollandiya
 • Fransa
 • İtaliya
 • Nigeriya
 • ABŞ
 • Hindistan