Dəmiryol daşımaları

Dəmiryol daşımaları

Aşağı vahid qiymət: Məsafə nə qədər uzaqdırsa, məhsul vahidinə düşən çatdırılma qiyməti bir o qədər azdır.

Yükgötürmə qabiliyyəti: Bir daşıma çərçivəsinda böyük həcmli məhsulun çatdırılması mümkündür.

Dəmiryol nəqliyyat vasitəsinin universallığı: Ağırçəkili və iriqabaritli yüklərin daşımaları üzrə geniş imkanlar.

Hava şəraitindən asılı olmamaq: Yüklərin praktiki olaraq istənilən hava şəraitində çatdırılması imkanı.

Müntəzəm trafik: Qatarların cədvələ uyğun hərəkəti yükün çatdırılma vaxtını dəqiq planlaşdırmağa imkan verir.

Ətraf mühitə qayğı: Elektrik qatarı atmosferə zərər vermir.