İntermodal daşımalar

İntermodal daşımalar

Geniş nəqliyyat seçimi: Müxtəlif nəqliyyat növlərinin cəlb edilməsi onların hər birindən maksimum istifadə etməyə imkan verir.

Gömrük plombu: Mal göndərəndən alıcıyadək «vahid plomb» la hərəkət edir.

Sadələşdirilmiş sənəd dövriyyəsi: Yükün bütün marşrut üzrə hərəkət edəcəyi bir nəqliyyat sənədini imzalamaq kifayətdir.

Yükün mühafizəsi: Tahlükəsizliyə malın daşımanın bütün mərhələrinda yükün hərəkət etdiyi konteynerə bir dəfə yüklənməsi hesabına nail olunur.

Xərclərin optimallaşdırılması: Bir konteynerdə daşıma malın yenidən yüklənməsindən qaçınmağa imkan verir, bu da yükləmə-boşaltma işləri üzrə xərcləri xeyli azaldır.